Algemene voorwaarden

Welkom op het digitale puzzelplatform van Steenhuis Puzzels, een handelsnaam van Studio Steenhuis B.V., gevestigd te 1016 BP Amsterdam aan de Herengracht 162 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33273034.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Steenhuis Puzzels aanbiedt. Steenhuis Puzzels behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Door gebruik te maken van de digitale diensten van Steenhuis Puzzels stemt u in met de algemene voorwaarden.

Website

Steenhuis Puzzels biedt kwaliteitspuzzels aan via haar website (www.steenhuispuzzels.nl - de Website). De Website is beschikbaar voor iedereen die een lidmaatschap afsluit (hierna het Lidmaatschap). Met een Lidmaatschap krijgt u toegang tot alle puzzels die in het pakket zitten dat bij het betreffende Lidmaatschap hoort. 

Lidmaatschap Een Lidmaatschap kunt u aanvragen via de website. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw inloggegevens. Als u uw gegevens verliest of het vermoeden hebt dat inbreuk is gemaakt op uw account, laat het dan direct weten. Steenhuis Puzzels heeft het recht een verzoek tot Lidmaatschap te weigeren.

Toegangscode

Na de aanvraag van een Lidmaatschap kunt u met een zelfgekozen wachtwoord inloggen. Daarna kunt u volledig gebruik maken van de website en de puzzels die horen bij het betreffende pakket. Het Lidmaatschap is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is dan ook niet toegestaan uw wachtwoord aan derden te verstrekken. Steenhuis Puzzels heeft het recht om na verzending een wachtwoord te annuleren.

Prijs en betaling

Wanneer u een Lidmaatschap aanvraagt, ontvangt u automatisch per mail een bevestiging (let op uw spambox). Steenhuis Puzzels heeft het recht om de prijs van een Lidmaatschap te wijzigen, maar zal bij een eventuele prijsverhoging de leden hiervan op de hoogte brengen. Betaling dient via de online betaalservice te geschieden. Wanneer u een Lidmaatschap aanvraagt krijgt u de keuze uit verschillende pakketten en ook de keuze om per maand of per jaar te betalen. Als u per maand betaalt, wordt het bedrag maandelijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. Als u per jaar betaalt, wordt het lidmaatschapsgeld jaarlijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Steenhuis Puzzels het recht het Lidmaatschap op te schorten, te ontbinden en toegang tot de Website te staken.Duur en beëindiging

Een Lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Als u per maand betaalt, kunt u het Lidmaatschap op ieder gewenst moment opzeggen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Het betreffende Lidmaatschap wordt dan op de laatste dag van die maandperiode beëindigd. Een maandperiode loopt van de dag dat u lid bent geworden tot diezelfde dag de maand erop. Als u per jaar betaalt kunt u na het eerste jaar op ieder gewenst moment opzeggen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Het betaalde lidmaatschapsgeld wordt dan naar evenredigheid teruggestort. Steenhuis Puzzels heeft het recht uw Lidmaatschap te blokkeren of te beëindigen als wordt vermoed dat u niet voldoet aan deze gebruiksovereenkomst. Cadeaulidmaatschappen en proeflidmaatschappen worden niet automatisch verlengd.

Aansprakelijkheid

Steenhuis Puzzels is niet aansprakelijk voor enige schade die u als gevolg van het gebruik van de Website mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Steenhuis Puzzels.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Steenhuis Puzzels verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van het abonnement en de puzzels mogelijk te maken en in dit verband met u te communiceren. Steenhuis Puzzels zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij u hiermee nadrukkelijk akkoord bent gegaan.

Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Steenhuis Puzzels verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van het lidmaatschap en uw puzzels op het puzzelplatform mogelijk te maken en in dit verband met u te communiceren. Steenhuis Puzzels zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij u hiermee akkoord bent gegaan of als Steenhuis Puzzels daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak.

Persoonsgegevens


Als u een lidmaatschap aanvraagt, dient u uw naam en e-mailadres te verstrekken. Steenhuis Puzzels gebruikt uw e-mailadres slechts voor het versturen van haar nieuwsbrief en om te informeren over de Website en om de Website toegankelijk te maken. Eveneens gebruiken we uw gegevens om uw puzzels op te slaan, zodat u weer door kunt gaan in de situatie waar u gebleven was. We verzamelen ook informatie over uw computer of tablet, zoals IP-adres en browsertype. Deze gegevens zijn alleen voor ons interne gebruik, om de Website te verbeteren.

Bescherming van gegevens


Steenhuis Puzzels neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Wachtwoorden worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Uw gegevens en derden


Steenhuis Puzzels verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Werknemers en opdrachtnemers van de Steenhuis Puzzels zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies


Steenhuis Puzzels maakt gebruik van cookies om toegang tot de Website en de puzzels gemakkelijker te maken. Als u niet wilt dat uw gegevens als cookie worden opgeslagen dan kunt u dat bij uw browserinstellingen veranderen.

Cookies waar we gebruik van maken zijn:
- tracking cookies: om de effectiviteit van de Website te analyseren;
- session cookies: om in te loggen en voor het gebruik van onze website.

Links

Onze website bevat links naar andere websites en diensten (zoals onze betaaldienst Adyen).

Licentie

Als u content via de Website deelt, dan geeft u Steenhuis Puzzels een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, of op te slaan.


Intellectuele EigendomsrechtenOp alle inhoud en opmaak (zoals teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de Website rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steenhuis Puzzels niet toegestaan (delen van) de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Wilt u een puzzel overnemen of aankopen? Neem dan contact op via [email protected].


Gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van de Website, gaat u ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via Steenhuis Puzzels aan te bieden die: a) racisme, geweld of haat bevorderen; b) vals of misleidend zijn; c) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten; d) privacyrechten schenden; e) inbreuk maken op enige wet- of regelgeving.

Bovendien gaat u ermee akkoord dat u: f) geen niet-openbare of beveiligde gebieden van de Website betreedt; g) geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties stuurt; h) zich ervan onthoudt de kwetsbaarheid van de Website of daaraan gerelateerd systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

Steenhuis Puzzels behoudt zich het recht voor uw bijdragen te verwijderen dan wel u de reactie-mogelijkheid te ontnemen als we uw reacties niet aan bovenstaande richtlijnen vinden.

KlachtenregelingWe doen onze uiterste best onze Leden tevreden te stellen. Mocht u een klacht hebben, dan horen we die graag. Stuurt u uw klacht zo volledig mogelijk via [email protected]. De klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst behandeld.


Geschillen

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.