Puzzelboeken

Puzzelboek Scrypto 3

Puzzelboeken

Puzzelboek Scrypto 3

1
€ 9,90

Het Scrypto is een monument in de Nederlandse puzzelwereld. Het vertrouwde cryptogram uit NRC Handelsblad bezorgt iedere week weer veel oplossers hoofdbrekens, maar ook grote vreugde wanneer een opgave is ontraadseld. Na het succes van de al eerder verschenen Scrypto 1 en Scrypto 2 is er nu een derde deel. In deze uitgave zijn 25 verse Scrypto’s opgenomen, waar de oplosser zijn taalgevoel en creatief denkwerk op kan loslaten. In deze uitgave zijn ook de finalepuzzels van het NK Scrypto 2012 opgenomen, zodat de puzzelaar zich kan meten met de beste Scryptoërs van Nederland.

Uitgeverij Zuidland