Voorbeeld S-doku Original

i

Uitleg S-doku

In elk vakje moet een van de getallen 1 t/m 9 worden ingevuld zodanig dat in elke rij, elke kolom en in de negen vetomrande vierkanten ieder getal een keer voorkomt.

Elke kolom en elke rij van vetomrande vierkanten bevat negen gekleurde vakjes van de grote S-vorm. Ook in die zes groepen van negen vakjes moeten de getallen 1 t/m 9 precies een keer voorkomen.